Dividendbelasting

Heeft u als particulier dividend ontvangen dan zal er waarschijnlijk al dividendbelasting over zijn ingehouden. Deze ingehouden dividendbelasting kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting. U moet hiervoor in uw aangifte inkomstenbelasting aangeven hoeveel dividend u hebt ontvangen en hoeveel Nederlandse dividendbelasting hierop is ingehouden. In een aantal situaties hebt u recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting.

Heeft u als vennootschap dividend beschikbaar gesteld aan uw aandeelhouders dan zal hierover binnen 1 maand aangifte over moeten worden gedaan. Wij kunnen dit tijdig, juist en zorg uit handen nemen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.