Vennootschapsbelasting

De keuze voor een rechtsvorm van een organisatie is tegelijk ook een keuze voor de wijze van aangeven van het inkomen of de winst. Dit heeft ook gevolgen voor de aansprakelijkheid van het vermogen. De ondernemers, cq aandeelhouders krijgen nu behalve de inkomstenbelasting ook te maken met de vennootschapsbelasting.

Als stichtingen en verenigingen deelnemen aan het economisch verkeer en het oogmerk hebben daarmede winst te behalen zijn zij verplicht hiervan aangifte te doen. De grenzen zijn hierbij vaak niet duidelijk aan te geven zodat een goed advies en afspraken met de belastingdienst meningsverschillen hierover kunnen voorkomen.

Aangifte doen voor de vennootschapsbelasting is gehouden aan veel regels ten aanzien van waarderingsgrondslagen, vrijstellingen, tarieven, genomen maatregelen door de overheid en de strikte naleving van termijnen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.